• EVİC Europe mimarlık ve mühendislik tasarımının danışmanlığı, inşaat yerinin kontrolü ve projeleri yönetiminin alanlarında temel hizmetleri veren çok alanlı danışmanlık firmasıdır.

Evİc Hİzmetlerİ

Mimarlık Hİzmetlerİ

EVİC Europe, birçok projede 50 yılından fazla olan mimarlık tecrübesini kapsayan mimarlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu süreç içinde mimarimiz dünya çapında projeleri başarıyla tamamlayıp şu sektörlerde uzmanlar oldular: Master planı, sağlık Bakımı, öğretim, karışık kullanım, Çok Katlı Binalar, Perakende ve serge salonu, Ofis, Konferans ve Sergi Merkezi, konut, eczacılık, araştırma ve geliştirme, endüstri, huzur, iç tasarım. Tasarımların Yaratıcı ve sürdürülen çözümleri sağlamamız ile Müşterimizin rızasına odaklanıyoruz. Yöntemiz firmamız ile müşterimiz arasında sürekli ve daimi işbirliğine yol açmaktadır. Bu durum işimizin köşetaşını oluşturmaktadır. Yöntemiz daima yaratıcı, yapıcı, kapsamlı ve südürebilendir. Geniş çapında ayırıcı portföy, öncü rol, tasarım çözümlerine dayanan performans ve küresel uzmanlığımız ile biliniliriz. Müşterimizin fikirlerini gerçek ve en iyi tasarımlara çevirmek için esneklik ve yeteneğimizi kullanıyoruz.

inşaat ve yapı mühendisliği

inşaat ve yapı mühendisliği, mimar mühendisliğinin ve müşterinin isteklerine bağlı olmaktadır. Tasarım en iyi kavramlarının iletişim ile takım çalışmasının çevresinden oluştuğunu biliyoruz. Geniş ölçüde uzmanlarımız tasarlamak ve müşteriye yoğunlaşan etkili hizmeti sağlamak için istekleri, icatları, teknik ve büyük uzmanlığı birleştirmektedir. İdaremiz, bilgi teknolojileri, şimdiki kalite sistemlerinin geçerli olduğunu ve en iyi şekilde çalıştığını sağlamak için ünlü akademik kurumlar ve dünya çapında danışmanlık şirketleri ile işbirliği yapıyoruz. Pazar sektörlerin büyük alanında iş takımızdaki özel ve çok alanlı uzmanlıklar geliştirilmesine çalışıyoruz. Bu sektörler Sağlık Bakımı, öğretim, Havaalanları, Perakende, Yasal, Spor, Huzur, Sanayi ve Sivil alanlarını kapsıyor.

Mekanik Elektrik Sıhhi Tesisat

EVİC Europe geniş çapında yüksek kaliteli elektro mekanik hizmetlerini sağlamaktadır. Bu hizmetler ticaret, sanayi, öğretim, konut, perakende, öteller, sağlık bakımı ve din sektörlerini kapsamaktadır. EVİC Europe projelerimiz için sürdürebilen çözümleri geliştirmede çok aktif olduğunu sayılır. Sürdürülebilirlikte rolümüz sitenin seçimi, yönü ve bina cephesini gelişimi ile başlamaktadır. En yakın fırsatta önerilen gelişmeler için firma içinde 3D modelleme oluşturmak üzerine tecrübelerimizi kullanıyoruz. Tasarımı yaparak daha az enerji ile inşa stratejisini gerçekleşmek için etkili sürdürülen seçeneklerin uygulanmasını araştıryoruz. Mekanik Elektrik Sıhhi Tesisat birleştirmek için EVİC Europe etkin işlem için tahsis edilen tüm hizmetleri sağlamaktadır. Havalandırma, sıhhi tesisat, yangından korunma, hayat sağlaması, aydınlatma, bina teslimatı ve alternatif enerji sisteminin bulunması ve iyileştirilmesi sağlıyoruz.

Yangın Mühendisliği

EVİC Europe’e ait olan yangından koruma mühendisleri binada yangından korunmanın tasarımını değerlendirmekten yangından korunmanın yönetimine kadar yangın kurunma tüm yollarını kapsayan teknik danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır. EVİC Europe üç farklı seviyede yangın korunmanın teknik yönetimi böldürmektedir. Bu durum bina kompleksi ve esneklik derecesine uygun olduğu tasarım güven çözümlerinin geliştirmesine yol açmaktadır.

Değer Mühendisliği

EVİC Europe, değer mühendisliği alanında tahsis edilen hizmetleri sağlamaktadır. İşte profesyonel yönteimiz, projelerin beklenen tüm yanlarını incelemektedir. Atölyeyi kurma ve fikirleri paylaşma vasıtasıyla şansa hiç bir şey bırakmayarak projeyi incelemektedir. Eğer değer fiyat yönünden etkili bir şekilde teslim edilse EVİC Europe denetlenmiş ve incelenmiş yöntemi gerçekleşilmektedir. Bu durum iş istenilen seviyelerini gerçekleşmek için seçenekleri ve çözümleri sağlamaktadır. Fiyatının incelemesi Değer Mühendisliğinin yönteminde kısım sayılır. Malzemelerin kullanılması ve İnşaat Yapımın uygulanması olan ekonomi planları anlamamız istekleriniz ile iletişimde kalması için takımıza yardım etmeye yol açmaktadır. İlk fizibilite çalışmaları farklı sitelerin yanında hazırlanabilir. Öyle fiyat modeli, karar almaktan önce tüm seçenekleri incelemek için Kabul edilebilir.

Proje Yönetimi

Proje teslimi ve inşaat yönetiminde çok iyi şöhret ile tedavi yerine korumaya yoğunlaşıyoruz. EVİC Europe güven ve dürüstlüğü sağlamak için iş takım öğelerinin arasındaki ilişkileri geliştirmeye çalışmaktadır. Her ilgili taraflar için açık ve belirgin bir şekilde iletişim ortamını koyuyoruz. Proje yöneticileri, işverenlerin beklentilerini gerçeklemek için ekibin ruhuna ilham verip ekibin yeteneklerini geniştirmeye çalışıp zayıfların noktalarını iyileştiriyorlar. Tehlikeleri belirildiği zaman onları önlemek veya sonuçlarını azaltmak için takım ile çalışıyoruz. EVİC Europe teslim yöntemi şunları kapsamaktadır: Proje geliştirilmesinin özeti

 1. Proje özetini gözden geçirmek ve incelemek
 2. İletişim yönetimi
 3. Bütçe kontrolünün yönetimi
 4. Program yönetimi
 5. Tasarım takımının etkin yönetimi
 6. Tehlike yönetimi
 7. Proje stratejisinin yönetimi
 8. Sözleşme belgesi
 9. Sözleşme yönetimi

inşaat kontrolü

Projenin tasarım aşamasından inşaat aşamasına getirildiği zaman EVİC Europe yerel şartlar ile sitede tecrübeli kontrolörleri var. Planlama, zaman çizelgesinden sorumlu mühendisler, Mekanik Elektrik Sıhhi Tesisat mühendisleri, mesahacı, kalite mühendisleri, farklı tarafların arasındaki ulaşımı düzenleyen inşaat mühendisleri, inşaat çalışmaları ve diğer hizmetleri içine alan takımız var. EVİC Europe Müteahhidin yetenekleri artmak ve inşaat süresini azaltmak ile etkin bir şekilde site yönetimine odaklanmaktadır.

Sürdürülebilir Tasarım

EVİC Europe yöntemi, çevreye zararları azaltmak ile etkin ve Sürdürülebilir çözümleri gerçekleşmeye önceliği vermek ve desteklemektir. Sürdürülebilir enerjinin fiyatının hangi projede önemli bir bölüm olduğunu ve kırk yıl boyunca binanın mülkiyetine ait toplam tutarında %50 orana kadar katkıda bulunduğunu anlıyoruz. Sürdürülebilirlikte rolümüz sitenin seçimi, yönü ve bina cephesini gelişimi ile başlamaktadır. En yakın fırsatta önerilen gelişmeler için firma içinde 3D modelleme oluşturmak üzerine tecrübelerimizi kullanıyoruz. Mimari gelişmeler ile ilgili yapılmış bilgisayar modellemesi, inşaat işletmesi hakkında güven tahminleri vermektedir. Modellemede değerlenecek işler sürdürülebilir tasarım en iyi çözümlerini gerçekleşmek için yönelme, cephe tasarım, canlama seçilmesi, harici gölgelendirme ve pasif ve aktif çözümleri içine almaktadır.

Miktar Ölçme

Takımız satın alma stratejisi ve ihale belgelerini hazırlamada uzmanlardır. İnşaatta ortaklarımızı seçmenin önemini anlıyoruz. Sistemlerimiz fiyat ile değer arasındaki ayırmayı sağlamaktadır. Müteahhidi görevlendirdiği zaman en iyi değerleri arıyoruz. Fiyat yönetimi hizmetlerimiz, ihale belgelerinin ayrıntılı hazırlamasını kapsamaktadır ve uzmanlarımız sözleşmelerin doğru yönetimini sağlamaktadır. Fiyat değerlendirmesi ve analizinin sistemleri, proje ihtiyaçlarını cevap vermek üzere özel olarak yapılan hizmeti yerine getirmek için kullanılmaktadır. Projeyi geliştirmek için değer mühendisliğinin alanına katılabiliriz. Mali sağ kontrolü EVİC Europe ile başlamak ve bitmektedir. İnşaat sürecinin aşamalarından her aşamasında fiyatları kontrol etmek için gerçek bütçeleri hazırlıyoruz ve planlama sistemlerini yerine getiriyoruz. Son fiyatların ilk bütçeler ile ilgili olduğunu sağlıyoruz.

Kentsel Tasarım

Kentsel tasarım özellikle kentsel bölgelerde genel alanların kurmaları, şehir ve kentlerin düzen, görünüş ve işlevleri ile ilgili olmaktadır. Tecrübeli mimarlar, plancılar, mühendisler, kentsel ve peyzaj tasarımcılarından oluşan EVİC Europe takımı genel ve özel sektörünün çeşitli müşterileri için tasarım yönleri ve düzenli çerçeveleri ürettiler. EVİC Europe millet, yerler, hareket, kentsel biçim,tabiat ile bina tarzının arasında iletişim kurmaya odaklanmaktadır. Takımız güzel yerleri ve benzersiz kimliği kurmak için yerler inşa edilmesi, çevrenin korunması ile Ekonomik canlılığını birleştirmektedir

Peyzaj Mühendisliği

Çalışma yöntemiz tasarımın başarılı ve yaratıcı çözümlerini geliştirmek için alıcı ortam ve müşterilerin istekleri analiz etme ve tasarım diğer profesyonelleri ile sıkı çalışmaktır. Son kullanıcının sosyal ihtiyaçlarını barındıran alanların yaratılmasını amaçlıyoruz. EVİC Europe peyzajın hassasiyeti değerlenirken estetik en yüksek standartlar ile tasarlıyor. Tasarım sürecinin tüm aşamalarında sürdürülebilir tasarımı güçlendirmek için proaktif yöntemi teşvik ediyoruz. Peyzaj takımız, çeşitli projelerin alanında en yüksek seviyede peyzaj mimarlığında büyük uzmanlığı var. Şu peyzaj mühendisliğinin hizmetleri sağlamak için bu yeteneklerden yararlanabiliriz.

 1. Peyzaj, Master Planlama ve Kentsel Tasarım
 2. Peyzaj Ayrıntılı Tasarımı
 3. İnşaat Tasarlama ve Kontrol Etme
 4. Perakende, Ticari ve Genel Yerleri Tasarlama
 5. Konut Mekanları, Parklar ve Eğlence Mekanları Tasarımı
 6. Fizibilite Çalışması
 7. İnceleme, Analiz Etme ve Değerlendirme
 8. Peyzaj ve Görsel Etki Değerlendirmesi
 9. Sürdürülebilir Sulama Sistemlerinin Tasarımı
 10. Yönetim Planları ve Sürdürülebilir Strateji
 11. Peyzaj Tasarım Yönleri ve Stratejileri
 12. uygun bitkiler için siteyi tasarlanma ve düzenleme alanı

İç Tasarım

EVİC Europe iç tasarım takımı yaratıcı fikirleri ile alan pratik kullanımını toplamaktadır. Mimar ile iç tasarım takımları arasındaki sıkı işbirliği, iyice tasarlanmış olan alanları yaratan bağlantı birimi sağlamaktadır.

Grafik ve Web Tasarım

EVİC Europe inşaat sektörü için grafik, Web ve markalaşma hizmetleri içine alan kapsamlı grubu sağlamaktadır. Profesyonel ve etkili yol ile fikirinizi nakletmek için size yardım etmemize odaklanıyoruz. Takımız müşterimizin isteklerine uygun olmak için logolar, kartvizitler, el ilanları, broşür, web siteleri, tanıtım filmi, veya hangi başka istenilen tasarımları üretebilir. Her gelişmenin erken aşamasında markalaşma temiz stratejisini belirtmenin önemini inanıyoruz. EVİC Europe her bireysel gelişime etkili ve eşsiz markayı vermek için mimarlık ve müşteri takımı ile sıkı çalışıyor.

3D Bilgisayar Modellemesi

Animasyon hayat ve gerçekçiliği projenize veren etkili bir araçtır. Ses ve görüntüler ile birleşebilir, hem de muhtemel müşteriler için tecrübeyi kazanmaktadır. EVİC Europe hangi proje için tam olarak animasyon özelleştirilmiş hizmetini sağlamaktadır. Bu hizmet işlerin tüm yönlerinde içine alınabilir. Animasyon web siteleri ve sergilerden pazarlama malzemeleri ve sunmaya kadar projenizde olanakları görmek ve inanmak için seyircilerinize fırsatı vermektedir.

Geliştirici Hizmetleri

Mülkiyetin sahibi olarak her mülkiyet için icra direktörü olan rolünüzü ve bu mülkiyetlerin gelişim döngüsünün çeşitli aşamalarından geçtiğini anlıyoruz. Şimdiki ekonomik ortam içinde tüm bu mülkiyet yardım edebileceğimiz imgeleme ve görmeyi istekte bulunmaktadır. EVİC Europe rolü gelişim döngüsünde, belirli aşamalar veya adımlar içinde projenin başlangıcından sonuna kadar sizin için çözümleri önermek ile gelişme yönetimidir. Müşterimize ait aktif değerini güçlendirme ve yatırımlarının gelirleri artmaya çalışıyoruz. Farklı gelişmelerin aşamalarında Pratik seçenekleri belirteceğiz, çözümleri önereceğiz ve anlaşılan stratejileri gerçekleşeceğiz. Mülkiyet konusundaki uzmanlar olarak başlangıçtan sonuna kadar gelişme sürecini anlıyoruz ve herhangi bir aşamada size yardım edebiliriz. İhtiyaç olduğu zaman sizin amaçlarınızı gerçekleşmek için en iyi tasarımcı ve profesyonelleri görevlendirip düzelteceğiz.